BENGAALSE OEHOE


LATIJNSE NAAM : Bubo bengalensis
SPANWIJDTE : 125 – 150 cm
GEWICHT :900 – 1100 g

Bengaalse oehoes gaan zich in de natuur vooral voederen met kikkers.

LEGENDE


Aanwezig 
Geïntroduceerd 
Geherïntroduceerd 
Zeldzaam 
Onzekere aanwezigheid 
Met uitsterven bedreigd 
Uitgestorven