ARENDBUIZERD


LATIJNSE NAAM : Buteo rufinus
SPANWIJDTE : 115 – 160 cm
GEWICHT : 1100 – 1300 g

Arendbuizerds zijn net zoals andere roofvogels monogaam. Dit betekent dat ze één partner voor het leven uitkiezen.

LEGENDE


Aanwezig 
Geïntroduceerd 
Geherïntroduceerd 
Zeldzaam 
Onzekere aanwezigheid 
Met uitsterven bedreigd 
Uitgestorven